Noregs største tributefestival!

17. og 18. november

Foreininga Heidrafest

Om oss

Heidrafest vert arrangert av foreininga med same namn, og er ein del av foreininga sitt føremål for å skapa eit godt musikkmiljø, ei scene og eit mål for både nystarta og erfarne musikarar i alle aldrar.

Foreininga vart skipa i 2020 etter initiativ frå Tormod Knapstad, og fyrste festival var planlagd same år. Korona og nedstenging førte til fleire utsetjingar, men i 2022 vart det endeleg høve til å sleppa gjengen laus!

Festivalen er i hovudsak basert på friviljugheit, og me vil takka alle som bidreg før, under og etter festivalen!

Styre og festivalkomité for 2023

Tor-Ivar Valåmo

Styreleiar, IT, billettar, program

Ove Jørgen Mørkve

Kasserar

Tormod Knapstad

Styremedlem, logistikk, teknisk, øvingslokale

Nils Kvamsdal

Styremedlem, sponsorar

Svein Prestegard

Styremedlem, logistikk, teknisk, øvingslokale

Knut Opheim

Styremedlem, logistikk, teknisk, øvingslokale

Harald Knapstad

Styremedlem, booking, program, sosiale medier

Frank Pedersen

Styremedlem, medlemsansvarleg, program