Noregs største tributefestival!

17. og 18. november

Festivalaktuelt

Komitéar

21.01.2023

Driften av foreininga og festivalen er no fordelt på spesialiserte komitéar, som også består av deltakarar som ikkje er i styret.

Komitéane er:

 • Festivalkomitéen
 • Sponsorkomitéen
 • Mediakomitéen
 • Øvingslokalekomitéen

Ynskjer du å bidra i nokon av komitéane, ta gjerne kontakt med ein av medlemmane.

Medlemskap

20.01.2023

Årsmøtet vedtok å innføre medlemsliste og medlemskap i løpet av året. Kontingenten er ein symbolsk sum: 50 kroner. Det er også mogleg med støttemedlemskap.

Det er ikkje krav om å vere medlem for å delta på festivalen eller leige øvingslokale, men medlemmar kan få andre fordelar.

Detaljar kjem seinare.

Nytt styre for 2023

08.01.2023

På årsmøtet 8. januar vart følgande styre vald:

 • Tor Valåmo (styreleiar)
 • Ove Jørgen Mørkve (kasserar) (ny)
 • Tormod Knapstad
 • Nils Kvamsdal
 • Svein Prestegard (ny)
 • Knut Opheim (ny)
 • Harald Knapstad (ny)
 • Frank Pedersen (ny)

Me har 5 nye styremedlemmar. Styret har no eit alderspenn på 44 år.

Les meir om foreininga her